Archive for januar 2017

Generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN. 28 FEBRUAR. KL. 18.30

 

Afholdes i rytterstuen: Salsmosevej 4, 3660 Stenløse

 

 

 1. Valg af referent.
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Formandens beretning
 5. Kasserens beretning.
 6. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Bestyrelsen arbejde det kommende år.
 9. Indkomne forslag.
 10. Valg af formand
 11. Valg af bestyrelses medlemmer.
 12. Valg af suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 14. Eventuelt.

 

Forslag til bestyrelsen skal være i hænde senest. Den 15 februar.

 

 

Ps: Vi henter pizza til dem som har lyst (men egenbetaling ) J