Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Herudover er der en række øvrige poster tilknyttet. Hvis du ønsker at kontakte et af medlemmerne af bestyrelsen, kan du se kontaktoplysninger ved at klikke på nedenstående link.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Ditte Andersen

ditte.andersen@gea.com

Næstformand
Laura Mikkelsen

p.dlen@hotmail.com

Kasserer
Carina Nielsen

cbr@beierholm.dk

 

Dikstriktrepræsentant
Laura Mikkelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Lars Buch

larsbuch@pc.dk

Helene Schleicher

Helle Hindkjær (webmaster)

 

 

 

 

Øvrige poster

Juniorrepræsentant
Alberte Frandsen

Emilie Schleicher

Cecilie Sørensen

 

Revisor

Carina Nielsen

Suppleant – bestyrelsen

Helle Hindkjær

Suppleant – revisor

Lars Oxvang

Suppleant – juniorrepræsentant

 

Bestyrelses- og udvalgsopgaver

Formand:

 • Tegner klubben udadtil.
 • Indkalder til bestyrelsesmøder.

Næstformand:

 • Er stedfortræder ved formandens fravær – fx bestyrelsesmøder.

 

Kasserer:

 • Fører klubbens hovedregnskab, med hvilket bestyrelsen fører løbende kontrol.
 • Indberetter medlemstal til DRF samt til kommunen.
 • Fører klubbens medlemskartotek og den korrespondance med klubbens medlemmer, som følge af ind- og udmeldelser.
 • Sender kontingentopkrævninger ud til medlemmer.

Distriktsrepræsentant:

 • Deltager i videst muligt omfang i distriktets møder samt efter behov i møder med DRF.

Webmaster (Lars Buch):

 • Vedligeholder hjemmesiden.

Juniorrepræsentant:

 • Planlægning af opvisninger eller lign. ved klubbens arrangementer såsom juleafslutning.
 • Afholdelse af specielle junioraftener.
 • Udflugter til stævner og andre udenbysaktiviteter.

Stævneudvalg (pt. bestyrelsen):

 • Planlægning af klubbens stævneaktiviteter med hensyn til udarbejdelse af propositioner, fastlæggelse af klasser, tidsplan for anmeldelsestidspunkt, stævneprogram, sponsorer, klargøring ogm.m.
 • Tilrettelæggelse af klubaftener, kurser m.v.

Sponsorudvalg (Laura Mikkelsen):

 • Sørger for at skaffe sponsorer til klubben.