Klubmedlemskab

Medlemskab i Salsmose Sportsrideklub (2018-priser pr. 1/10 2018)

Der findes 4 typer af medlemskaber:

0-16 år kr. 150 opkræves halvårligt
17-21 år kr. 200 opkræves halvårligt
22- år kr. 250 opkræves halvårligt
Passiv kr. 200 opkræves årligt.

Hvornår medlemskab?

Du skal være medlem af klubben, hvis …
1. Du har pony/hest opstaldet på Salsmose Ridecenter
2. Du har part på en pony/hest på Salsmose Ridecenter eller
3. Du kommer udefra og bruger faciliteterne på Salsmose Ridecenter eller
4. Hvis du bare ønsker at være medlem af en lille hyggelig klub, hvor der er plads til alle.

 

Indmeldelse

For at melde dig ind i klubben skal du sende en mail. Mailen sendes til sasklub@hotmail.com , hvor du oplyser om følgende:
Navn *
Adresse *
Postnr/by *
Fødselsdato (bare de seks første) *
Mobil
Mail
Hvilken type rytter er du? (du kan godt vælge flere muligheder): Dressur, spring, western eller andet *
Hvilken type medlemskab du ønsker? (aktivt junior, aktivt senior eller passivt medlem) *

Det er vigtigt, at du udfylder punkterne med *, da vi skal bruge oplysningerne til Dansk Ride Forbund og til kommunen, når vi skal indberette medlemstal.

Indbetaling af medlemskab
Når vi modtager din indmeldelse, fremsender vi et girokort.

Gyldighed
Din indmeldelse er først gyldig fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din indbetaling.

 

Ændringer

Hvis du har ændringer (adresse mv.) til din oprindelige indmeldelse, så kontakt enten et af medlemmerne fra bestyrelsen eller send ændringerne til sasklub@hotmail.com, så vi kan få det rettet.

 

Udmeldelse

Hvis du ikke ønsker at være medlem af klubben mere skal udmeldelsen være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj eller den 1. november, og med 1 måneds varsel for at være gyldig.

For at udmeldelsen er gyldig skal den enten afleveres personligt til et af medlemmerne fra bestyrelsen eller sendes til sasklub@hotmail.com